skip to main content

Sürdürülebilirlik

Dünyanın besin ihtiyacını karşılıyor, gezegenimizi koruyor ve toplumları geliştiriyoruz.

Yol gösterici ilkelerimize bağlılığımızla, gıda ve tarım sisteminin gücünü korumaya yönelik birçok yaklaşım benimsiyoruz. Cargill’in çalışma yönteminin temelleri:

  • Dürüst, etik ve şeffaf davranışlar sergileme
  • Sürdürülebilir tedarik zincirlerini yönetme
  • İnsan haklarını koruma
  • Kapsamı ve çeşitliliği geliştirme
  • Kişilerin, hayvanların ve gıda sistemimizin güvenliğini sağlama

Önceliklerimiz ve iş ortaklarımız hakkında daha fazla bilgi edinin. (Cargill.com).

Dünyanın besin ihtiyacını karşılıyoruz

Gıda güvenliğini ve beslenmeyi geliştiriyor, gıda sistemlerinde yenilikleri ileri düzeye taşıyor ve çiftçilerin geçim kaynaklarını güçlendiriyoruz

Gezegenimizi koruyoruz

Toprak kullanımını geliştiriyor, iklimle ilgili çözümleri ileri düzeye taşıyor ve su kaynaklarını koruyoruz

Toplumları geliştiriyoruz

Ekonomik ve toplumsal gelişimi güçlendiriyor ve çalışan katılımı aracılığıyla etkimizin kalıcı olmasını sağlıyoruz