skip to main content

Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde Haksız İşten Çıkartma Yapıldığına Dair İddialara Karşı Cargill’in Yanıtı

September 14, 2018

Genel bilgi:

Türkiye’de nişasta bazlı şeker endüstrisi ulusal bir kota sistemi ile düzenlenmekte olup yıllık kotanın sektördeki üreticiler arasındaki dağılımı yasal düzenleme ile belirlenmektedir. Mart 2018’de, şeker kanununda yapılan değişiklikle ülke yıllık kotası %10’dan %5’e düşürülmüştür. Bu değişiklik 2018 kota yılı itibarıyla geçerli hale gelmiştir. Kotanın yarıya indirilmesi, Cargill’in Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’ndeki tatlandırıcı üretiminin %50 azalması anlamına gelmektedir. Bu gelişme Cargill’in Türkiye’deki faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bu doğrultuda Cargill faaliyetlerinin ülkemizdeki uzun dönemli sürdürülebilirliği için ivedi önlemler almak durumunda kalmıştır.

Durum:

Söz konusu gelişme, kapasite kullanımı ve  verimlilik de dahil olmak üzere Orhangazi Mısır İşleme Tesisi ile ilgili işleyişin tekrar gözden geçirilmesini zorunlu hale getirmiş ve bunun sonucunda bir dizi tasarruf tedbiri alınmasına karar verilmiştir.   Alınan birden çok tasarruf tedbiri arasında Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde kadro küçültmeye gidilmesi de yer almaktadır ve bu doğrultuda Nisan 2018’de Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde çalışan 16 çalışanın iş akitlerine son verilmiştir. İş akitlerine son verilecek işçilerin seçim süreci Türk hukuku çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan sendika, Cargill’in kadro küçültmeye giderken sadece sendika üyelerinden seçtiğini iddia etmektedir. Cargill’in  bu seçim sürecinde sendika üyeliğini bir kriter olarak göz önünde bulundurması söz konusu değildir. Nitekim Türk hukuku çerçevesinde Cargill’in hangi çalışanlarının sendika üyesi olabileceğini bilmesine de imkan yoktur. Bu seçim sürecinde, çalışanlar bir sendikaya üye olmaları ya da sendikaya üye olma eğilimleri bulunması ya da herhangi bir başka aktiviteleri nedeniyle belirlenmemiştir.

Cargill’de çalışan hakları

Dünya üzerinde 155.000’den fazla çalışanı bulunan küresel bir şirket olarak, Cargill kendi tercihleri doğrultusunda sendikaya üye olan çalışanlarının haklarına saygı duymaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de çalışanlarımızın haklarına ilişkin olarak tüm ilgili yasa ve düzenlemelere tam uyumla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.