skip to main content

Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde Haksız İşten Çıkartma Yapıldığına Dair İddialara Karşı Cargill’in Yanıtı

April 10, 2019

Türkiye’de nişasta bazlı şeker endüstrisi ulusal bir kota sistemi ile düzenlenmekte olup yıllık kotanın sektördeki üreticiler arasındaki dağılımı yasal düzenleme ile belirlenmektedir. Mart 2018’de, şeker kanununda yapılan değişiklikle ülke yıllık kotası %10’dan %5’e düşürülmüştür. Bu değişiklik 2018 yılında haziran ayının ortasında geçerli hale gelmiştir.

Kotanın yarıya indirilmesi, Cargill’in Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’ndeki tatlandırıcı üretiminin çok önemli ölçüde azalması anlamına gelmektedir. O günden bu yana ise kota bir kez daha düşürülerek %2,5 seviyesine inmiştir.

Şeker kotasındaki düşüşe bağlı olarak, Cargill Türkiye’deki faaliyetlerinin uzun dönemli sürdürülebilirliği için ivedi önlemler almak durumunda kalmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, kapasite kullanımı ve  verimlilik de dahil olmak üzere Orhangazi Mısır İşleme Tesisi ile ilgili işleyişin tekrar gözden geçirilmesi zorunlu hale getirmiş ve bunun sonucunda bir dizi tasarruf tedbiri alınmasına karar verilmiştir.   Alınan birden çok tasarruf tedbiri arasında Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde kadro küçültmeye gidilmesi de yer almaktadır ve bu doğrultuda Nisan 2018’de Orhangazi Mısır İşleme Tesisi’nde çalışan 16 çalışanın iş akitlerine son verilmiştir.

İş akitlerine son verilecek işçilerin seçim süreci Türk hukuku çerçevesinde gerçekleştirilmiştir ve Türk hukuku işten çıkartma işleminin sendika üyeliği temeline dayanmasına izin vermemektedir.

Sendika, Cargill’in kadro küçültmeye giderken sadece sendika üyelerinden seçtiğini iddia etmektedir. Cargill’in  bu seçim sürecinde sendika üyeliğini bir kriter olarak göz önünde bulundurması söz konusu değildir. Türk çalışanların işverenlerine karşı sendika üyelikleri hakkında şeffaf davranmalarının önünde hiçbir engel bulunmazken, Türk hukuku Cargill’in sendika üyeliği ihtimali olan çalışanlarının isimlerini toplama ve işlemesine izin vermemektedir. Bu seçim sürecinde, çalışanlar bir sendikaya üye olmaları ya da sendikaya üye olma eğilimleri bulunması ya da herhangi bir başka aktiviteleri nedeniyle belirlenmemiştir.

Dünya üzerinde 160.000’den fazla çalışanı bulunan küresel bir şirket olarak, Cargill kendi tercihleri doğrultusunda sendikaya üye olan çalışanlarının haklarına saygı duymaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de çalışanlarımızın haklarına ilişkin olarak tüm ilgili yasa ve düzenlemelere tam uyumla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Cargill’in İnsan Hakları beyanında da ifade edildiği üzere, Cargill çalışanların sendikaya katılma ve gönüllü olarak müzakere etmesini sağlayan örgütlenme özgürlüğü ve  toplu sözleşme hakkına saygı duyar.