Sorumlu Tedarik Zincirleri

Tedarik zincirlerimizdeki ekonomik, çevresel ve sosyal zorlukların ve sorunların üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Sorumlu bir tedarik zincirinin insanlara ve insan haklarına değer verdiğine; güvenli ve sağlıklı gıda ürettiğine; hayvanlara insanca davrandığına; en iyi, en sorumlu tarım uygulamalarını kullandığına; ve yeryüzünün korunması ve kıt kaynakların idareli kullanılması da dahil olmak üzere çevreye özen gösterdiğine inanıyoruz. Cargill, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi ve sorumlu uygulamaları teşvik etmek için iş ortaklarıyla, hükümetlerle ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile birlikte çalışmaktadır.

  • Kaynaklardan tasarruf etmek, yenilenebilir ham malzeme kullanmak ve çevreyi koruma amaçlı olası zararları azaltmak için yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz.
  • Mahsullerin sürdürülebilir olması ve hayvanlara insanca davranılması için çiftçilerle yakın çalışma da dahil olmak üzere en iyi, en sorumlu tarım uygulamalarını teşvik ediyoruz.
  • Kendimizi ürettiğimiz ve sattığımız gıdanın sağlıklı olmasını sağlamaya adadık.
  • Çalışanlarımıza saygıyla yaklaşarak insanlara ve insan haklarına değer veriyoruz. Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı iş ortamlarını sağlıyoruz.
.