Gıda Güvenliği

Rural development child returns to schoolGıda güvenliğinden, insanlar aktif ve sağlıklı bir yaşam için güvenli, besleyici ve uygun fiyatlı yiyeceklere erişebildiğinde bahsedebiliriz. Cargill, tüketicilere yeme alışkanlıklarını iyileştirmede yardımcı olan besleyici yiyecekler sunarak gıda güvenliğine katkıda bulunmaktadır. Her yıl daha fazla yiyeceği daha sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmesi, daha fazla pazara ulaşması, adil fiyatlar alması ve yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olmak için milyonlarca çiftçi ile çalışıyoruz. Aynı zamanda açlığa uzun vadeli çözümler bulmak için kamu sektöründen ve özel sektörden ortaklarla işbirliği yapıyoruz ve herkesin güvenli, besleyici ve uygun fiyatlı yiyeceklere ulaşmasını sağlıyoruz. Son beş yılda Cargill, çeşitli küresel, ulusal ve yerel organizasyonlarla ortaklıkları sayesinde dünya genelinde açlığı azaltmak ve beslenmeyi iyileştirmek için 55 milyon dolardan fazla katkıda bulundu.

  • Bir yandan üzerinde yaşadığımız gezegeni korurken diğer yandan Cargill'in insanların yiyecek ihtiyacının karşılanmasında dünya lideri olma vizyonunu destekler şekilde dünyanın artan nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaya çabalıyoruz.
  • Bir yandan toprağın sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlarken diğer yandan çiftçilerin tarım verimliliğini ve gelirleri artırmalarına yardımcı oluyoruz. Yiyeceği üretim fazlası olan yerlerden üretim açığı olan yerlere aktarmak için daha verimli yöntemler geliştiriyoruz.
  • Yiyeceğe erişimi artırıyor, beslenmeyi iyileştiriyor ve dünya genelinde kamu sektörü, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen sektörlerle işbirliği halinde açlığı sona erdirmek üzere ortaklıklar kuruyoruz.
  • Güvene dayalı açık ticareti, verimli yerel pazarları, üreticiler ve tüketiciler için güvenlik ağlarını ve tarım yatırımının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını teşvik eden politikaların sözcülüğünü yapıyoruz.
.