.

Toplumsal Yükümlülükler

Cargill, toplumsal meselelere uzun vadeli çözümler sunacak, çalışanlarımızın katılımını sağlayacak ve uzmanlıklarından yararlanmayı teşvik edecek programları destekleyerek yaşadığımız ve çalıştığımız yerde canlı ve istikrarlı topluluklar oluşturulmasına yardımcı olmakta ve başkalarıyla birlikte çalışma fırsatları sunmaktadır. Üç yıllık takip ortalamamızda üç yıllık vergi öncesi küresel konsolide kârımızın yüzde 2'sini beslenme ve sağlık, eğitim ve çevre bekçiliğinin iyileştirilmesine yönelik programlara aktarıyoruz. Cargill'in yardım amaçlı bağışları 2012 mali yılında 57 ülkede 69,9 milyon dolara ulaşmıştır. Çalışanlarımız, işletmelerimiz ve topluluk ortaklarımız birlikte toplumda önemli iyileştirmeler gerçekleştirmektedir.

  • Açlığı sona erdirme, gelişmekte olan ülkelerde sağlık eğitimine erişimi artırma ve gençlerin beslenme ve sağlıklı olma durumunu iyileştirme amaçlı çözümler desteklenmektedir.
  • Cargill topluluklarında imkanları kısıtlı olan çocuklar için eğitime erişim olanağını artıran programları destekliyor, bilim, teknoloji ve mühendislik alanında eğitim ve öğretim sağlıyoruz.
  • Sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eden projeleri destekliyor, çevre korum eğitimi sunuyor ve suya erişimi artırıyoruz.
  • Topluluklarımıza katılımda bulunuyoruz. Çalışanlarımız binlerce saat gönüllü olarak çalışıyor ve yerel anlamda önemli bir sonuç elde etmek üzere yardım bağışları gerçekleştiriyorlar.
.
.