.

 

Başarıyı Teşvik Etme ve Ödüllendirme

İnsanların Cargill ile çalışmayı tercih etmesinin birbirinden farklı pek çok nedeni var. Kimileri amirlerinin onlara karşı duyduğu saygıyı neden olarak gösterirken, kimileri de Cargill’de sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerinde daha aktif rol alma şansı bulmalarını neden olarak gösteriyor. Cargill’i tercih edenlerin sıraladıkları sebepler arasında öne çıkanlardan bir diğeri ise fikirlerinin dinlenmesi ve önemsenmesinin yarattığı memnuniyet ve mutluluk. Çalışanların Cargill’i tercih etme nedenleri her ne olursa olsun, Cargill farkındalığı teşvik ettiği kurum kültürü ve çalışanlarını hem mesleki hem de özel hayatlarında destekleyecek olanak ve programlar sunmaktadır.

Cargill, sadece çalışanlarının değil, ailelerinin de sağlık ve refahına önem verir. Cargill, çalışanların kendileri ve aileleri için yaşadığı gönül rahatlığı duygusunun performanslarına olumlu yönde yansıdığını bilir.

Cargill'in yan haklar programı, pazar ile rekabetçi ve toplam ücret paketinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Cargill’in prim politikası ve felsefesi, pazarda rekabet ortamı yaratacak nitelikte olmasının yanı sıra uzun vadede değer yaratmaya yönelik performansları için çalışanlarını ödüllendirir. Prim programlarımız kuruluş, iş birimleri, ekipler ve bireyler için performans değerlendirmelerini bir araya getirmektedir. Prim felsefesi, programı ve uygulamalarına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ile açık bir iletişim ortamı teşvik ediyoruz.

Cargill'de çalışmayı seçmekle birlikte sayısız öğrenme ve gelişim fırsatı yakalarsınız.

Cargill’de sürekli öğrenmek, kendini geliştirmek ve zorlukların üstesinden gelmek için mücadele etmenin çalışanlarımızın kariyeri ve Cargill’in başarısı açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz.

Çalışanlarımızın farklı yetenek ve becerileri ile Cargill’e büyük katkı sağladığı ve her bireyin kendini geliştirmek için mevcut kaynakları kullandığı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrenme biçimlerinin kişiden kişiye göre farklılık gösterdiğini biliyoruz; çalışanlar tam da bu nedenden ötürü kendi öğrenme yöntemlerini kendileri seçip kullanarak hedeflerini gerçekleştirebiliyor. Bu fırsatlar arasında iş deneyimleri (projeler/gelişme değerlendirmeleri, gözlem ve deneme), başkalarından öğrenme (staj, mentorluk ve bilgiye dayalı görüşmeler), resmi eğitim ve kurslar (dahili/harici programlar), iş dışında edinilen deneyimlerden öğrenme (gönüllü bir organizasyonda yeni beceriler kazanma) ve gelişme hedeflerine yönelik kaynaklar okumak yer alıyor.

Performans Yönetimi, bireysel ve organizasyonel hedeflerin belirlendiği ve gerçekleştirildiği bir sistemdir. Ayrıca, bireysel ve organizasyonel başarı için bir yol haritası da oluşturmaktadır. Cargill'de uygulanan Performans Yönetimi, çalışanların sık sık bir araya geldiği ve maksimum verimlilikte uyumlu bir şekilde çalıştığı bir kültürün hayata geçirilebilmesi için yol gösterici olur. Sonuç; piyasada rekabet avantajı sunan yüksek performanslı bir organizasyon.

.